Ak máte vytvorené konto prihláste sa, ak konto nemáte zaregistrujte sa
Anketa
Čo je pre vás pri nákupe potravín najdôležitejšie?
Cena
18%
Že sú vyrobené na Slovensku
31%
Známy pôvod - výrobca
41%
Blízkosť predajne
10%
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Magazín

O predaji na trhových miestach

rss

Už sme tu mali článok o tom, čo je potrebné na predaj z dvora. Dnes vám prinášame článok o predaji na trhoviskách. V článku nájdete zadefinované čo je a čo nie je trhovisko, kto ho zriaďuje, kto je jeho správca, kto vydáva povolenie na predaj, aké dokumenty na vydanie povolenia sú potrebné, ale aj to, či je nutné mať registračnú pokladnicu a aké sú povinnosti farmára pri predaji. Dozviete sa aj výšku sankcií v prípade ich nesplnenia, či porušenia. 

Čo je trhové miesto a kto trhové miesta zriaďuje? Aké povinnosti má farmár, ktorý svoju produkciu alebo aspoň jej časť predáva na trhovom mieste? Kedy sa na farmára, predávajúceho na trhovom mieste vzťahuje povinnosť používania registračnej pokladnice?

Čo je a čo nie je trhovým miestom

Zákon č. 178/1998 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach pod trhovým miestom rozumie trhovisko, tržnicu, stánok s trvalým stanovišťom, verejné priestranstvo určené na príležitostný trh alebo na ambulantný predaj, ale aj iné ako verejné priestranstvo alebo nebytový priestor, ktorý nie je prevádzkarňou, v ktorom sa uskutočňuje ambulantný predaj alebo príležitostný trh. Jednotlivé trhové miesta sú definované v § 2 od. 1 tohto zákona. Viac sa dočítate v článku Prísnejšie pravidlá pre trhový predaj od 1. 1. 2014 .

 Zákon naopak za trhové miesto nepovažuje verejné priestranstvo, dočasne alebo trvalo prenajaté na predaj tovaru alebo poskytovanie služieb, ktoré organizačne, priestorovo a technologicky patrí k prevádzkarni. Rovnako to platí pre verejné priestranstvo alebo nebytový priestor, ktorý nie je prevádzkarňou, v ktorom sa uskutočňuje ambulantný predaj alebo príležitostný trh, ak ide o predaj vystavovateľom na veľtrhu alebo výstave alebo ak ide o predajnú akciu.

 Kto zriaďuje trhovisko a kde ho možno zriadiť

Trhové miesto zriaďuje obec alebo iná osoba na základe povolenia na zriadenie trhového miesta, ktoré jej vydá obec. Na zriadenie trhového miesta na inom ako verejnom priestranstve alebo v nebytovom priestore, ku ktorému nemá zriaďovateľ vlastnícke právo, je potrebný súhlas vlastníka nehnuteľnosti.

Správca trhoviska

Za správcu trhoviska sa na účely Zákon o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach považuje zriaďovateľ trhového miesta alebo osoba, ktorá má živnostenské oprávnenie na jeho správu a ktorej bola správa zverená jeho zriaďovateľom. Správu trhových miest s ambulantným predajom vykonáva obec. Ak je trhovým miestom priestranstvo alebo nebytový priestor, za správcu trhového miesta sa považuje vlastník iného ako verejného priestranstva alebo vlastník nebytového priestoru. Predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach možno len na základe povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste. Obec vydá takéto povolenie na predaj fyzickej (právnickej) osobe - farmárovi.

Pokračovanie článku tu.

 

Komentáre

Pridať komentár

Na stránke by som zmenil / chýba mi:
E-mail (nepovinný):
Odoslať dotaz