Ak máte vytvorené konto prihláste sa, ak konto nemáte zaregistrujte sa
Anketa
Čo je pre vás pri nákupe potravín najdôležitejšie?
Cena
18%
Že sú vyrobené na Slovensku
31%
Známy pôvod - výrobca
41%
Blízkosť predajne
10%
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Magazín

Chov sliepok

rss

Chceli by ste vedieť aký je rozdiel medzi vajcom, od sliepky z výbehu alebo od sliepky, ktorá je chovaná v klietkach? V nasledujúcom článku si priblížime v akých podmienkach vlastne žijú, z čoho si hneď spravíte vlastný názor.

Ešte na začiatok si prezradíme niečo o označovaní vajec. Súčasné normy nariaďujú, aby každé jedno vajce bolo označené rozlišovacím kódom. Kód predstavuje spôsob chovu. Prvé číslo rozlišovacieho kódu bližšie určuje, v akom systéme chovu bolo vajce vyprodukované. Môže to byť:

0 – ekologický chov,

1 – voľný chov ,

2 – podstielkový chov,

3 – klietkový chov.

Z týchto štyroch možností je pre nás najnepriaznivejší systém chovu práve klietkový chov. Nižšie si povieme prečo.

Príklad rozlišovacieho kódu: 2SKVK37

Na začiatku číslo 2 udáva, že vajce pochádza z podstielkového chovu. Ďalšie čísla nám vedia lokalizovať chovnú stanicu, takže SK – znamená, že chov prebieha na Slovensku. Nasledujúce písmená: VK – určujú, že sa v tomto prípade konkrétne jedná o Veľký Krtíš. Konečné číslo 37 – predstavuje registračné číslo chovu, v našom prípade vo Veľkom Krtíši.

Podmienky chovu nosníc stanovuje nariadenie vlády. Rozoznávame nasledujúce typy:

Ekologický chov

Vajcia sa označujú číslom 0. Tento typ chovu sa musí čo najbližšie priblížiť prirodzeným potrebám nosníc. Chovatelia na to, aby mohli získať certifikát, musia splniť dôležité a prísne podmienky:

- prístup k voľnému výbehu musia mať nosnice počas celého dňa,

- nosnica musí mať priestor pre seba najmenej 4m2,

- hniezdne boxy, bidielka a podstielka sa musia nachádzať vo vnútorných priestoroch,

- v kuríne môže byť maximálne 12 sliepok na m2,

- krmivo pre sliepky musí byť bio krmivo,

- sliepky sa musia chovať v ekologickom poľnohospodárstve.

 

Voľný chov alebo chov vo voľnom výbehu

V tomto type chovu majú sliepky neustály prístup k vonkajšiemu výbehu, ktorý je prevažne pokrytý vegetáciou. Sliepky žijú v kŕdľoch. Čo sa týka vnútorných priestorov, tie musia spĺňať kritéria ako pri podstielkovom chove. Vzhľadom na to, že sliepky majú k dispozícií väčší priestor, môžu sa tak pohybovať v rôznych smeroch a správať sa prirodzene. Voľný chov musí spĺňať nasledujúce podmienky:

- sliepky musia mať prístup k voľnému výbehu počas celého dňa,

- nosnica musí mať priestor pre seba najmenej 4m2, čo predstavuje max. 2500 nosníc na 1 ha plochy,

- v kuríne môže byť maximálne 12 sliepok na m2,

- bidielka, podstielka a boxy sa musia nachádzať vo vnútorných priestoroch.

 

Podstielkový chov

Predstavuje chov nosníc vo vnútorných priestoroch bez klietok, vo veľkých halách. Na zemi sa nachádza napr. slama, hobliny, rašelina alebo piesok. Podľa noriem musí byť podiel podstielanej plochy minimálne 1/3 celkovej plochy.

Pri podstielkovom chove musia byť dodržané nasledujúce podmienky:

- na jednu nosnicu je vymedzený priestor najmenej 1110 cm2, čo predstavuje maximálne 9 nosníc na m2,

- zabezpečený prístup nosníc k hniezdnym boxom a prachovému kúpeľu,

- nosnica má aspoň 15 cm bidlového priestoru.

Veľkou úľavou pre sliepky je práve to, že nemusia žiť v žiadnej klietke.

 

Klietkový chov

1. Neobohatené klietky

Každá nosnica musí mať najmenej 550 cm2 plochy klietky, čo je menej ešte ako hárok papiera A4. Klietka musí byť vysoká najmenej 40 cm na 655 cm2.  Výška nesmie byť menšia ako 35 cm. Klietky sú uložené v dlhých radoch, minimálne 3 na sebe.

Nemôžu sa voľne v klietke pohybovať, hrabať, naťahovať alebo mávať krídlami. Vzhľadom nato, že priestor sliepky na život je veľmi malý a majú nedostatok pohybu, veľmi často sa vyskytuje u nich lámavosť kostí alebo zlomené končatiny. Znášanie vajec podporuje osvetlenie, ktoré svieti každý deň až 17 hodín.

2. Obohatené klietky

Na každú nosnicu musí byť zabezpečené priestor najmenej 750 cm2 plochy klietky. Zo 750 cm2 musí byť 600 cm2 využiteľnej plochy. Celková plocha klietky nesmie byť menšia ako 2000 cm2. Sliepky musia mať hniezdo a podstielka musí umožňovať hrabanie a zobanie. Tiež sliepka musí mať bidlo, ktoré poskytuje najmenej 15 cm na nosnicu.

Sliepky chované v klietkovom chove sú kŕmené umelými kŕmnymi zmesami počas jedného roka. Potom sú vyskladnené a usmrtené.

Od 1. januára 2012 je v celej Európskej únii zakázaný chov sliepok týmto spôsobom. Zákaz sa vzťahuje aj na predaj vajec z klietkového chovu. Preto pri kúpe vajec si dávajte pozor, aby ste mali v košíku označené vajcia len číslami 0, 1 a 2.

 

Komentáre

Pridať komentár

Na stránke by som zmenil / chýba mi:
E-mail (nepovinný):
Odoslať dotaz